STEM-ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ

Программа «STEM- образование детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста»

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta

Опыт работы по реализации образовательного модуля «LEGO-конструирование»https://youtu.be/WewvgbmLWPk

Опыт работы по реализации образовательного модуля «Экспериментирование с живой и неживой природой»https://youtu.be/E1P8E2lSAfc

No votes yet.
Please wait...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован.